ВУКОВ ПРОЗОР У СВЕТ

ВУК као мултикултурална и мултидисциплинарна установа културе жели да развије дигиталну повезаност са својом публиком – са циљем да кроз нове комуникационе платформе постане место сусрета савремених уметничких трендова, презентације нових, младих талената и нових вредности и место дијалога којима се преиспитују феномени савременог друштва.

 

ВУКОВ ПРОЗОР У СВЕТ омогућава младим људима, сарадницима из различитих земаља света, да у ВУКУ пронађу своје место, да пишу, стварају и постављају своје блогове и тако приближе културу средине у којој живе и омогуће нам да сагледамо и упознамо све културолошке разлике и сличности. Надамо се да ћемо на овај начин боље повезати различите културе и у међусобном дијалогу створити један нови квалитет.

[pt_view id=”2b0f427yaj”]