ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

Физичко-техничка и противпожарна заштита објекта Установе културе „Вук Стефановић Караџић”

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

ШТАМПА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА РАСХЛАДНОГ АГРЕГАТА

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НАБАВКА СВЕТЛОСНЕ И ТОНСКЕ СЦЕНСКЕ ОПРЕМЕ