ПРОМОЦИЈА ПРВОГ УЏБЕНИК И ВЕЖБАНКА ЗА УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

ПРОМОЦИЈА ПРВОГ УЏБЕНИК И ВЕЖБАНКА ЗА УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

Позивамо Вас да дана 08.06.2017. (четвртак) у 17 часова, дођете у Установу
културе ,,Вук Стефановић Каџић”,у кафе Култ ,где ћемо организовати промоцију
Уџбеника и вежбанке за учење Српског знаковног језика.
Ово јединствено прво издање, првог уџбеника и вежбанке за учење
Српског знаковног језика, језика глуве заједнице, која је и уврштена и
у Национални план и програм за учење знаковног језика у Републици
Србији урадили су чланови УТЛОСС а и Удружење тумача за знаковни
језик Нови Сад.

УТЛОСС-Удружење тумача за лица оштећеног слуха Србије
AOIFDP-Association for interpreters for deaf persons