РЕЗОНАНЦА

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА МАЈЕ ЂУРИЧИЋ

РЕЗОНАНЦА

Изложба је интсталација у простору која се састоји од 8 слика
Техника слика: уље на платну и уље на папиру), скулптуре у простору и звука

28.06.-01.07.2018. – Сцена „Култ”
Отварање изложбе 28.08. u 19 часова

[vc_tta_accordion style=”modern” shape=”square” color=”turquoise” c_icon=”triangle” active_section=”1″ no_fill=”true” collapsible_all=”true”]

Од питагорејаца, преко будистичких филозофа до психоаналитичког приступа Карла Г. Јунга, људи су се столећима бавили вибрацијама којима је наше тело проткано и које га чине живим, духовним, менталним и емотивним бићем. Те вибрације обухватају од квантног, преко атомског до молекуларног нивоа сва таласна и електромагнетна зрачења која нас прожимају свакодневно, а да већине нисмо ни свесни. Звучни таласи су део јединства квантног и електромагнетног света. Они су „опипљив“ облик фреквенција које наше биће открива чулима и уводи у свој систем. Један од најутицајнијих мада најмање „опипљивих“ облика вибрација јесу емоције које мрежом својих електромагнетних импулса формирају и обликују наш свакодневни живот.

Симболичним приказивањем тела као резонантне кутије која препознаје и одашиље фреквенције наших емотивних и психичких процеса, ауторка истражује њихове разлике у визуелном изразу. Тело је огледало свести, одговор на процесе, делања и жеље. Покрет је манифестација емотивног стања и начин је комуникације. Сваки део тела има своју функцију, сваки орган своју улогу, а целина и мелодија функционисања овог механизма хармонија су човечности. Шта би се десило када би уснажном налету емоција човек остао без коже? Слике су постављене хронолошким редом, што додатно указује на брзе и не-линеарне промене емотивних стања. Свака слика је настајала спонтано, попут романа тока свести, као рефлексија одређеног психолошког процеса, без претходно развијене идеје и концепта. Називи слика су настајали ретроспективном опсервацијом.

[/vc_tta_accordion]

ПРЕДСТАВЕ