ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2018. У БЕОГРАДУ

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2018. У БЕОГРАДУ

European Heritage Days A joint action of the Council of Europe and the European Commission / Journées européennes du patrimoine Une action commune du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne

“EUROPEAN HERITAGE DAYS” 2018.
„ЕВРОПСКА ГОДИНА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ – УМЕТНОСТ ДЕЉЕЊА”

24.09. понедељак
13-14 часова Уметничка радионица
14-15 часова Плесна радионица

25.09. уторак
13-14 часова Уметничка радионица
14-15 часова Плесна радионица

Целокупан програм се изводи на платоу испред Установе културе „Вук Стефановић Караџић“

Манифестација „Дани европске баштине” у Београду део је велике европске манифестације Савета Европе и Европске Комисије, којом се сваког септембра, по истим принципима и са истим симболима, представља наше наслеђе као заједничка баштина европских народа, разноликост култура, традиције, обичаја.
Сваке године са другом темом, манифестација је у Београду постала својеврстан празник културе и туризма када се припремају тематски програми, отварају градска здања, историјске куће, легати, музеји и друге установе културе и др. и приређује велики број разноврсних програма бесплатних за посетиоце.

Министарствo културе и информисања РС, које координира програме у Републици Србији, одлучило је да тема Дaна eврoпскe бaштинe ове године у Србиjи буде иста као и у Европи: „Европска година културног наслеђа – уметност дељења“. У оквиру Европске године културног наслеђа 2018. године, „Дани европске баштине” препознати су као један од кључних програма.

Као инспирација за припрему програма манифестације „Дани европске баштине 2018. у Београду“ свим организаторима програма достављен је материјал „101 идеја за припреме програма Дана европске баштине“ припремљен у оквиру пројекта Савета Европепреведен на српски језик, као и Прегледи заштићених културних и природних добара на територији града Београда, који су углавном обухваћени програмом ове године. Начело дељења, односно повећања доступности информација, знања, бриге о културној баштини свим заинтересованима у контексту обележавања Европске године културне баштине 2018. доприноси синергијској вези, међусобном упознавању и зближавању. Разноврстан програм, који се реализује од 10 септембра до 10. октобра обухватиће велики број програма и активности, којима се драгоцени садржаји о културној баштини настоје приближити публици на занимљив начин. Уз свест о напретку нових технологија које нам омогућују лакши и бржи приступ размени знања о културној баштини и култури уопште, намера је да се представи и што више дигиталних садржаја везаних за баштину.

Дани европске баштине у Београду обележавају се у организацији града Београда-Градске управе, Организационог одбора образованог решењем градоначелника, у координацији активности Секретаријата за привреду, надлежног за послове туризма и око стотину непосредних организатора програма .Отварањем изложбе „Модерна Београда-Архитектонска баштина престонице“ Завода за заштиту споменика културе града Београда“ 10. септембра 2018. године у галерији у здању Народне банке Србије, Намањина 17 најављује се почетак „Дана европске баштине” ове године у Београду.  Бројним и разноврсним програмима обележиће се и Светски дан туризма, 27. септембар посвећен ове године важности дигиталних технологија у туризму.

У Београду се, као и свих претходних година, реализују бројни програми промоције наслеђа на читавој територији седамнаест градских општина града Београда. Користећи расположиве ресурсе, партнерство и сарадњу, припремају се разноврсни програми: предавања, изложбе, презентације, разгледања са водичима, представе, радионице, квиз знања, такмичења, видео пројекције, дечји програми, пројекције филмова, радио и тв емисије, концерти и други музички програми и др. Сви који за то имају могућности, позвани су да припреме програме којима се могу укључити у манифестацију, настојећи да скрену пажњу на значај и потребу очувања културног и природног наслеђа и потенцијал који наслеђе носи као специфичан ресурс развоја, чијим се одрживим коришћењем и ревитализацијом може допринети општем развоју заједнице и обогаћивању туристичке понуде.

Како је посебно важно упознавање деце и младих са значајем наслеђа, могућностима одрживог коришћења, очувања и презентације, приређен је веома велики број дечјих програма. Београдске школе приређују посебне програме самостално или у сарадњи са другим установама и позивају колективе и ученике да у што већем броју посете изложбене поставке и друге разноврсне програме, да учествују у радионицама и др. Младима је посебно интересантна примена модерних технологија. Примери добре праксе требало би свакако да буду подстицај свима да брину o свoм, a сaмим тим нaшeм, зajeдничкoм материјалном и нематеријалном нaслeђу. У сарадњи са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту,упућени су позиви свим основним и средњим школама да припреме самостално и у сарадњи са установама припреме програме и анимирају колективе и ученике да организовано посећују програме. Најважније да се млади упознају са наслеђем, са његовим значајем, потребом да се очува за наредне генерације и да виде разноврсне могућности презентације. Позивамо медије да забележе програме у школама и дечје радионице.

Као посебно значајно, сви организатори су позвани да воде рачуна о доступности програма за особе са инвалидитетом, а многи су припремили посебне програме њима намењене.

Манифестација доприноси промоцији материјалног и нематеријалног наслеђа али и обогаћивању туристичке понуде Београда.

Програм манифестације ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ у Београду 2018 „ЕВРОПСКА ГОДИНА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ – УМЕТНОСТ ДЕЉЕЊА” можете погледати/преузети ОВДЕ

ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДРЖАВАЈУ ПРАВО ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА

Информације и ажуриран програм у електронској верзији на интернет страници града Београда и Туристичке организације Београда
www.beograd.rswww.tob.rs

ПРЕДСТАВЕ