Факултет музичке уметности у Београду

Факултет музичке уметности у Београду

29.09.2018. – Сцена „Култ”

18:00 – 18:30
Ана Галиковска-Гајевска и Мажена Каминска:
Музика–покрет–простор: музика у интерпретацији покрета
19:00 – 20:00
Rodgers & Hammerstein The Sound Of Music
Mјузикл у извођењу студената треће године
Mузичке педагогије са Факултета музичке уметности у Београду

ПРЕДСТАВЕ