КОЛО

КОЛО

КОЛО

У уметничком истраживању и раду на представи Коло бавили смо се преиспитивањем савремених манифестација заједништва, са фокусом на физичке аспекте његовог испољавања кроз плесну праксу. Испитивали смо могућност и немогућност остваривања контакта у времену промена заснованих на дигиталним технологијама којима је као катализатор послужила “нова реалност” изазвана пандемијом. У раду је централни елемент пажње била народна игра коло. Премда и друге плесне технике користе физички контакт, третирали смо коло као устаљен културни образац који обликује искуство дељеног тренутка у ситуацијама окупљања. Стални физички контакт групе, једноставност покрета и акценат на заједничкој активности чине основу на којој смо развијали свој материјал.

Током процеса стварања посебан допринос чинили су и документовани интервјуи са људима различитих генерација приликом којих су вођени разговори на тему њихових искустава приликом друштвених догађаја, давних и скорашњих сећања, садашњости и маште.

Одлуком да овом пројекту приступимо на коауторски начин, отварамо још један угао критичког посматрања функционисања и стварања у заједништву, који практично и изведбено доприноси теми и проблематици којом се бавимо.

Група NEUT настала је самоиницијативно током едукативног програма Puzzle у организацији Станице – сервиса за савремени плес. Бави се извођачким уметностима у области савременог плеса и перформанса.

Коаутори/ке и извођачи/це: Симонида Жарковић, Ђорђе Живадиновић Гргур, Јана Миленковић, Исидора Поповић, Јована Стојић

Сарадници/е и консултанти/киње: Матија Анђелковић, Милош Јањић, Ђурђина Самарџић, Филип Отовић Вишњић, Ана Дубљевић, Олга Потпаревић, Стана Ђокић, Вера Клупић, Љубина Отовић

Фотo: Лука Кнежевић Стрика

ПРЕДСТАВЕ